Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w oddaniu hołdu i pamięci ofiarom II wojny światowej. Jak co roku, 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej na cmentarzu wojskowym w Starych Łysogórkach – centralnym miejscu Rejonu Pamięci Narodowej – manifestowano swoje poparcie dla wszelkich działań na rzecz pokoju i protestowano przeciw wojnie.
Uroczystości na cmentarzu poprzedzono mszą świętą odprawioną w sanktuarium pw. Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach.
W obchodach wziął udział ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, poczty sztandarowe mieszkowickich i cedyńskich szkół, poczty sztandarowe i młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz ich opiekunowie, radni gminni i powiatowi, starosta gryfiński, burmistrzowie Cedyni i Mieszkowic, sołtysi oraz mieszkańcy. Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa w swoim przemówieniu przypomniał zebranym, jak doszło do wybuchu II wojny światowej i o jej konsekwencjach dla tamtych i obecnych pokoleń.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony