3 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, odbyło się spotkanie dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rurociągu oraz obniżeniu i stabilizacji  wód jeziora Orzechów.

Celem spotkania było przedstawienie przez wykonawcę Piotra Balińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Baliński Projekt Darskowo/k. Złocieńca wykonanej ekspertyzy technicznej dla w/w przedsięwzięcia.

Wykonana wstępna  ekspertyza ma na celu między innymi potwierdzić założone rozwiązania, w szczególności oparte na pomiarach geodezyjnych potwierdzających możliwość obniżenia wód jeziora Orzechów za pomocą rurociągu łączącego jezioro z istniejącymi rowami melioracji wodnych szczegółowych oraz ujęciem w projekcie i harmonogramie wykonania robót, urządzeń pozwalających na obniżenie wód jeziora do poziomu umożliwiającego wykonanie wlotu brzegowego i ostatecznego zakończenia budowy rurociągu.


W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Jerzy Miler, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska, burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w  Chojnie Krzysztof Ziętek, naczelnik WGNiNW – w/m Lucyna Zawierucha, kontroler techniczny w WZD-w/m Piotr Brzęczek, naczelnik WOŚRiL Lucyna Krzemińska, oraz podinspektor WOŚRiL Bartłomiej Grocholewski. 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony