Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, w czasie posiedzenia w dniu 16 września br. zajęła się problemem środków psychoaktywnych używanych przez młodzież i dorosłych. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zaproszeni prelegenci oraz nauczyciele i pedagodzy ze szkół z terenu powiatu. Omówione zostały statystyki dotyczące czynów przestępczych i przemocy w rodzinie w odniesieniu do używania środków odurzających zarówno przez młodzież jak i przez rodziców, a także rodzaje najpopularniejszych środków psychoaktywnych wraz z objawami ich zażycia.
Jedną z ważniejszych kwestii była profilaktyka prowadzona przez służby i inspekcje powiatowe w celu wykrywania i likwidacji miejsc dystrybucji dopalaczy oraz zatrzymań osób zajmujących się rozprowadzaniem narkotyków. Starosta Gryfiński, Wojciech Konarski, podsumowując posiedzenie podkreślił rolę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie długofalowych skutków zażywania substancji psychoaktywnych.


Andrzej Stechnij - Komendant Powiatowy Policji


Wioletta Rożko - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Wojciech Konarski - Starosta Gryfińskiinfo
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony