W dniu 23 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Powiatu. Spotkanie dotyczyło koncepcji budowy nowego szpitala. Prezes "Domu Lekarskiego" S.A. Dariusz Piotrowski przedstawił prezentacje dotyczącą wariantów budowy nowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej w Gryfinie oraz koszty i terminy tego przedsięwzięcia.

Ponadto drugim ważnym punktem omawianym na spotkaniu Komisji była prezentacja Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego "iSYNERGIA", do którego przystąpił Powiat Gryfiński. Klaster medyczny zrzesza w swoich szeregach podmioty wspólnie działające w województwie zachodniopomorskim na rzecz rozwoju obszaru na płaszczyźnie medycznej.

Prezentacji założeń celów i korzyści przystąpienia do klastra przedstawiła Beata Najda Członek Zarządu ZKM „iSYNERGIA”.


W posiedzeniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. Edyta Nowotarska, Zastępca Dyrektora szpitala ds. administracyjno – technicznych Małgorzata Szewczuk oraz członkowie Rady Nadzorczej Szpitala Mieczysław Sawaryn i Jacek Chmielewski i Przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położonych Elżbieta Dudarewicz.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony