29 stycznia br., podczas III sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu na 2015 rok.
Uchwała budżetowa przewiduje w bieżącym roku dochody w kwocie 68 940 457,91 zł i wydatki (bieżące i majątkowe) w ogólnej wysokości 70 440 457,91 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 500 00,00 zł, przychody ustalono na kwotę 4 370 000,00 zł, a rozchody na sumę 2 870 000,00 zł.


W budżecie na rok 2015 utworzono także rezerwy – ogólną w wysokości 261 000,00 zł oraz celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej i kultury fizycznej – w łącznej wysokości 449 000,00 zł.

Radni zapoznali się z dwoma sprawozdaniami: z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego i z średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

Ponadto podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.;

  • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.;

  • w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (na delegata wybrano radnego Marka Brzezińskiego);

  • w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu „Aktywny samorząd" w 2014 r.;

  • w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2015;

  • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony