3. lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się inauguracyjne spotkanie starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego z burmistrzami i wójtami  powiatu gryfińskiego. Udział wzięli: Gabriela Kotowicz – burmistrz Cedyni, Mieczysław Sawaryn – burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Józef Piątek – burmistrz Morynia, Andrzej Salwa – burmistrz Mieszkowic, Zbigniew Kitlas – burmistrz  gminy Trzcińsko-Zdrój, Teresa Sadowska – wójt gminy Banie, Marzena Grzywińska – wójt gminy Stare Czarnowo i  Anna Kusy-Kłos – wójt gminy Widuchowa.

Spotkanie poświęcone było współpracy samorządów oraz możliwym wspólnym przedsięwzięciom. Omówiono temat tworzenia produktu turystycznego, łącznie z opracowaniem strategii w tym zakresie i możliwością powołania spółki celowej do realizacji tego zadania. Dyskutowano także nad skoordynowaniem budowy ścieżek rowerowych. Uczestnicy spotkania omówili plan inwestycji drogowych w poszczególnych gminach.

Starosta i burmistrz Gryfina przekazali także informacje na temat działań podjętych przez Porozumienie na Rzecz Obrony Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Strona samorządowa i społeczna skierowały pismo do zachodniopomorskich parlamentarzystów z prośbą o spotkanie na temat monitorowania spraw związanych z prowadzeniem obiecanego przez Ministra Skarbu Państwa i PGEiEK procesu inwestycyjnego w ZEDO.

Samorządowcy uzgodnili, że takie spotkania będą odbywać się cyklicznie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony