5 i 6 marca 2015 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego. Obchody zaplanowano w przededniu rocznicy uchwalenia przez Sejm RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
W dwudniowym kongresie wzięli udział m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele władz centralnych i parlamentu; w sumie ponad tysiąc osób.
Powiat Gryfiński reprezentowali: wicestarosta Jerzy Miler oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski.

Pierwszy dzień obrad to przede wszystkim zgromadzenia ogólne korporacji samorządowych. W tym dniu odbyło się XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego delegaci przyjęli szereg stanowisk w kwestiach najbardziej dotykających polskie powiaty. Późnym popołudniem samorządowców odwiedziła premier Ewa Kopacz.

6 marca wszyscy przybyli samorządowcy wspólnie z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim świętowali 25. rocznicę odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczystości zorganizowali: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski i wicestarosta Jerzy Miler

Wicestarosta Jerzy Miler

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski i wicestarosta Jerzy Miler z premier Ewą Kopacz

Wicestarosta Jerzy Miler z prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwikiem Węgrzynem

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony