Kolejne spotkanie starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego z wójtami i burmistrzami gmin naszego powiatu odbyło się 17 marca. Poświęcone ono było szkolnemu współzawodnictwu sportowemu dzieci i młodzieży. Uzgodniono, że zarówno gminy, jak i powiat wesprą finansowo, poprzez gminę Gryfino, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, doceniając jego rolę dla rozwoju sportu szkolnego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Ustalono także, że powiat rozszerzy powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej pozostałym siedmiu gminom w powiecie (dotychczas funkcję bibliotek powiatowych pełniły biblioteki w Chojnie i w Gryfinie). W związku z tym powiat zawrze z gminami stosowne porozumienia i przekaże dotacje na realizację określonych w nich zadań.
Podjęte na spotkaniu ustalenia muszą najpierw zatwierdzić właściwe Rady.
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony