W sobotę, 18 kwietnia br. w Starych Łysogórkach i Gozdowicach (gm. Mieszkowice) odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą forsowania Odry. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wojska, służb mundurowych, członków organizacji społecznych i kombatanckich oraz młodzież szkolna i licznie zgromadzona społeczność. Powiat Gryfiński reprezentował Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej i radny Rady Powiatu Zdzisław Malik.Oficjalne obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy poległych podczas forsowania Odry, odprawioną przed cmentarzem wojennym w Starych Łysogórkach przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę – Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego.

Po mszy świętej, okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz i kombatantów odbył się apel poległych. Pod pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom I Armii WP delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Następnie uroczystości kontynuowano w Gozdowicach przy pomniku „Chwała Poległym Saperom". Po okolicznościowych przemówieniach, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i upominków.

Uroczystości zakończyły się żołnierskim festynem nad Odrą oraz biegiem pamięci narodowej pn. „XIII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" pod patronatem Dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego – Szczecin-Podjuchy oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony