2 czerwca br. odbyło się spotkanie z pracownikami gmin powiatu gryfińskiego zajmującymi się transportem publicznym. Spotkanie poprowadził Pan Zdzisław Szczerbaciuk – prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie. Celem spotkania było omówienie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego z zakresu organizowania, zarządzania oraz nadzorowania publicznego transportu zbiorowego od stycznia 2017 roku.

Omówiono także system prawny z zakresu publicznego transportu zbiorowego, obowiązujący od 1 marca 2011 r. (prawo Unii Europejskiej, prawo polskie) na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13) m.in.

  • sposób realizacji zadań przez j.s.t. w zakresie uregulowanym ww. ustawą,
  • zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, obowiązki organizatorów związane z infrastrukturą przystankową,
  • przewozy o charakterze użyteczności publicznej, sposób zawierania umowy z operatorem,
  • warunki udzielenia zamówienia publicznego,
  • plan transportowy, jako element służący organizacji zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym przez organizatora,
  • rekomendowane rozwiązania przy organizacji transportu na obszarze powiatu, aby uniknąć zakłóceń komunikacyjnych od stycznia 2017 r.

 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony