1 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki i programu Profilaktyka a Ty.
zorganizowana została impreza dla wychowanków Ośrodka. Spotkanie podzielono na część konkursową i rekreacyjną. W trakcie konkursu uczniowie pod opieką swoich wychowawców zaprezentowali przygotowane wcześniej wiersze, piosenki, a także inscenizacje dotyczące profilaktyki przemocy, agresji i uzależnień.
Jury w składzie: Anna Kusy-Kłos - wójt Gminy Widuchowa, Barbara Pawełczak - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie, Krzysztof Siudek - naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Chojnie oraz Teresa Żmijewska-Ochal – nauczyciel SOSW w Chojnie oceniło występy młodzieży, a najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy). Przyznano również nagrodę główną dla najlepszego młodego wykonawcy – rower ufundowany przez Powiat Gryfiński. Laureatką została 11-letnia Klaudia Szpilska uczennica Ośrodka, posiadająca i rozwijająca talent wokalny pod czujnym okiem Marka Jakubiszyna. Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy uczestnictwa oraz piłki.


                                                                                                                                  Laureatka konkursu Klaudia Szpilska

Po konkursie uczestnicy imprezy obejrzeli dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza, przedstawiona przez Annę Przybylską z Komisariatu Policji w Chojnie, dotyczyła życia bez uzależnień. Druga, omówiona przez Beatę Dobies, związana była z umiejętnościami kształtowania bezpiecznych przestrzeni wokół nas.
W ramach przedsięwzięcia odbył się także pokaz tresury psa tropiącego z pokazaniem zasad bezpieczeństwa w przypadku ataku nieznajomego czworonoga oraz pokaz sprzętu bojowego przygotowanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Szczecina.Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnie przedstawili alko gogle, i zaprezentowali ich działanie. Każdy uczestnik spotkania mógł pokonać specjalny tor przeszkód, by doświadczyć w jaki sposób porusza się i reaguje osoba będąca pod wpływem alkoholu. Policjanci zaprosili uczestników do zwiedzania policyjnego wozu do zadań specjalnych. W ciągu dnia można było obejrzeć również wystawy prac na konkurs „Profilaktyka oczami młodzieży" oraz Koła Fotograficznego „OBIEKTYW" prowadzonego przez Beatę Nietrebę i Justynę Mazur. Odbyła się także loteria profilaktyczna i słodki poczęstunek. Mimo kapryśnej, deszczowej pogody udało się też rozpalić grilla.

Punktualnie o godzinie 14.00 funkcjonariusz policji odczytał odezwę Zryw Wolnych Serc (bez Uzależnień). Łącząc się z całą Polską, w Ośrodku wykonano minutę bicia serc. Dzień Profilaktyki minął w atmosferze radości i łagodności. Imprezę uświetnił swoim występem zespół Reaktywacja działający w Chojnie przy ASiT NEMEZISS
pod kierunkiem Agnieszki Kucak.

Organizatorem przedsięwzięcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie była Beata Dobies przy współudziale Komisariatu Policji w Chojnie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony