12 czerwca ogród Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zamienił się w roztańczone Pole Lednickie. Przyczynił się do tego zespół „Siewcy Lednicy” działający przy Duszpasterstwie Akademickim w Poznaniu. Prowadzi on Spotkania Lednickie skupiające dziesiątki tysięcy młodzieży wyrażającą swoją wiarę poprzez taniec i śpiew.

Radosne rytmy rozlegające się w Moryniu porywały wszystkich do wspólnej zabawy. Wśród nich byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej (z naszego powiatu oraz ze Szczecina, Dolic, Bielawek k. Gdańska, Berlina), uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie pobliskich szkół, oddział przedszkolny, przedstawiciele władz powiatu, gminy, instytucji i oczywiście liczna grupa mieszkańców Morynia oraz okolic.

Wspólne koncertowanie „Siejmy Radość” zakończyło się Koronką do Miłosierdzia Bożego i autografami artystów.

Patronat honorowy spotkania objął ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, patronat medialny: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON, Powiatu Gryfińskiego, Gminy Moryń oraz Sponsorów. Organizatorzy wszystkim dziękują.Test i foto: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony