12 października br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyli: starosta gryfiński Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, a także dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele nagrodzeni nagrodą starosty oraz którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

W 2015 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskały cztery nauczycielki: Agnieszka Ciszewska (ZSP nr 2 w Gryfinie), Justyna Chmielewska (ZSS w Nowym Czarnowie), Teresa Ochal-Żmijewska (SOSW w Chojnie) oraz Agnieszka Rekść (PPP w Gryfinie).

Obecne na spotkaniu Agnieszka Ciszewska i Justyna Chmielewska obecności zaproszonych gości złożyły uroczyste ślubowanie:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”


Ślubowanie nauczycielek

Doceniając niełatwą pracę nauczycieli, ich zaangażowanie i poświęcenie starosta gryfiński w tym roku przyznał nagrody 11 pedagogom, którzy w swej codziennej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej osiągnęli najlepsze wyniki.

Nagrody otrzymali:

Agnieszka Bylewska wicedyrektor ZSP w Chojnie
Katarzyba Mickiewicz-Bindas     nauczyciel języka polskiego w ZSP w Chojnie
Maciej Puzik wicedyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie
Julian Dalidowicz nauczyciel historii i WOS w ZSP nr 2 w Gryfinie
Katarzyna Stempińska nauczyciel języka polskiego w ZSP nr 2 w Gryfinie
Jerzy Surdacki wicedyrektor ZSS w Nowym Czarnowie
Jolanta Romanowska nauczyciel w ZSS w Nowym Czarnowie
Edward Piotrowski dyrektor SOSW w Chojnie
Władysława Hołyńska nauczyciel wych. fizycznego w SOSW w Chojnie
Teresa Ochal-Żmijewska nauczyciel wych. fizycznego w SOSW w Chojnie
Dorota Bruss pedagog w PPP w GryfinieNagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Jerzy Surdacki


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Jolanta Romanowska


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Julian Dalidowicz


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Dorota Bruss


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Maciej Puzik


Nagrodę Starosty Gryfińskiego odbiera Katarzyna Mickiewicz-Bindas

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony