23 marca 2016 r. na parterze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada, z powodu zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar. Zarządzono ewakuację, a jeden z pracowników, który podjął próbę ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym stracił przytomność na skutek zatrucia gazami pożarowymi. Ze względu na szybko rozwijający się pożar i gęste zadymienie kilku petentów i pracowników urzędu zostało uwięzionych na wyższych kondygnacjach budynku...
Według takiego scenariusza odbyły się ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jako pierwsze na miejsce zdarzenia dotarły siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie. W pierwszej fazie działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy w ewakuacji pracowników budynku oraz petentów z zagrożonego terenu. Strażacy ubrani w aparaty ochrony dróg oddechowych ewakuowali nieprzytomnego poszkodowanego na zewnątrz budynku i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Równocześnie trwały działania zmierzające do ugaszenia pożaru. Ze względu na panujące gęste zadymienie na klatkach schodowych ratownicy zmuszeni byli ewakuować jednego z poszkodowanych mężczyzn przez okno, przy pomocy podnośnika hydraulicznego. Do zabezpieczenia poszkodowanych znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku rozłożony został skokochron będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryfinie.

Ćwiczenia miały także na celu sprawdzenie znajomości zasad postępowania pracowników starostwa na wypadek pożaru.

W ćwiczeniach udział wzięły: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gryfinie – 4 zastępy, Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieradzu – 1 zastęp.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony