Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zespół Parków Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają w sobotę 21 maja 2016 r. na piknik rodzinny z okazji Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy oraz Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego.

Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Unikalnej Doliny Dolnej Odry oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ta nowa inicjatywa nawiązuje do Europejskiego Dnia Parków Narodowych, który przypada w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.


Cedyński Park Krajobrazowy utworzony 1 kwietnia 1993 r. to jedno z miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których można poczuć się jak w górach. Najwyższe wyniesienia, wznoszą się na wysokość ponad 160 m (Zwierzyniec 167 m n.p.m.), ale tuż obok rozpościerają się tereny położone nieznacznie poniżej poziomu morza.

Swój unikalny charakter park zawdzięcza ogromnemu zróżnicowaniu krajobrazów będących świadectwem ostatniego zlodowacenia. Park obejmuje przełomową dolinę Odry, jej strefę krawędziową z licznymi punktami widokowymi oraz rozległe fragmenty wysoczyzn poprzecinanych wąwozami. Takie ukształtowanie powoduje występowanie kontrastowych siedlisk przyrodniczych, od skrajnie mokrych i chłodnych po ciepłolubne i gorące. Wyjątkowe bogactwo flory i fauny parku znane jest w kraju i za granicą.

Miejscem majowego pikniku będzie polana pod Górą Czcibora w bezpośredniej bliskości rezerwatu Wrzosowiska Cedyńskie, gdzie od końca września 2015 r., funkcjonuje nowo wyznaczona ścieżka, pozwalająca na jego zwiedzanie. Cedyński Park Krajobrazowy to kolorowa mozaika, którą tworzą historia, geologia i przyroda.P R O G R A M

Część pierwsza: polana pod Górą Czcibora

12.00 Uroczyste otwarcie Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
12.30    Oficjalne otwarcie nowej ścieżki dydaktyczno-promocyjnej w Rezerwacie Wrzosowiska Cedyńskie

12.30-16.00
  • Eko Jarmark - stoiska z produktami regionalnymi m.in. cedyński miód akacjowy, serowarzy z Doliny Dolnej Odry, rękodzieło jadalne i inni,
  • Zabawa terenowa z nagrodami dla uczestników indywidualnych, rodzin i grup kilkuosobowych. Uczestnicy otrzymają karty terenowe z mapami, na których rozmieszczono punkty do odszukania w terenie. Należy je odnaleźć, rozwiązać zadania o tematyce przyrodniczej i wypełnioną kartę dostarczyć na stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych. Dla uczestników, którzy odnajdą punkty i rozwiążą poprawnie najwięcej zadań czekają nagrody,
  • Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Nadleśnictwa Mieszkowice oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej z materiałami dla uczestników,
  • Wystawa o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, konkursy i zabawy przyrodnicze z nagrodami dla najmłodszych organizowane przez pracowników ZPKWZ,
  • Wspólne ognisko z kiełbaskami.
Dla uczestników festynu przygotowano liczne konkursy ekologiczne, a dla laureatów przewidziano drobne nagrody w postaci wydawnictw Zespołu Parków Krajobrazowych. Będą również rozlosowane budki lęgowe i karmniki dla ptaków, które ufundowała Firma Milektron – Emilia i Halina Wołosz. Do dyspozycji dzieci będą wielkoformatowe puzzle, związane z Gminą Cedynia i przyrodą Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zachęcamy do wspólnego świętowania i dobrej zabawy z nami na polanie pod Górą Czcibora. Do dyspozycji będą stanowiska piknikowe oraz krąg ogniskowy.

Niech myślą przewodnią Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, będzie myśl, że zaczynając od własnego podwórka, dając przykład innym, możemy dokonać wielkich i ważnych zmian, aby chronić środowisko przyrodnicze najbliższego regionu, a w dalszej perspektywie – całej ziemi.

Część druga: Stary Kostrzynek – świetlica wiejska „Nad rozlewiskiem"
18.00      spacer przyrodniczy na punkt widokowy i użytek ekologiczny w Starym Kostrzynku – murawy kserotermiczne,
19.00 „Skarby kostrzyneckiego rozlewiska" - pokaz multimedialny z prelekcją przyrodniczą: Piotr Chara,
20.00 30 lecie utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku – uroczystości jubileuszowe i biesiada śpiewacza.

 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony