Już tylko tydzień został do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zgodnie z kwietniową uchwałą Rady Powiatu, od 1 września 2016 r. szkoły wchodzące w skład ZSP nr 2 w Gryfinie noszą imię Bohaterów Powstania Warszawskiego, jednak to 27 września, we wtorek odbędą się główne uroczystości z tym związane.

Obecnie trwają w szkole ostatnie przygotowania do tego historycznego wydarzenia.

Nadanie szkołom imienia, w związku z otrzymanymi patronatami honorowymi nabrało jeszcze większego znaczenia, zarówno dla całej społeczności szkolnej, jak i lokalnego środowiska. Wolę objęcia patronatem wrześniowej uroczystości wyrazili: Związek Powstańców Warszawskich, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Ponadto uroczystość medialnym patronatem objęły lokalne gazety, portale informacyjne oraz TVP Szczecin.

W programie imprezy, która rozpocznie się 27 września  o godz. 9.00 znalazła się główna uroczystość nadania imienia, która odbędzie się w sali gimnastycznej, następnie uczestnicy uroczystości będą świadkami odsłonięcia pamiątkowej tablicy. W trakcie całego spotkania trwała będzie również na korytarzach szkolnych prezentacja pamiątek i wystaw związanych z Bohaterami Powstania Warszawskiego. W programie uroczystości znalazł się w ostatnim momencie jeszcze jeden interesujący punkt, który do 27 września owiany jest tajemnicą. Zdradzić można wyłącznie, iż powstanie on we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych Monte Cassino. Na tydzień przed uroczystością swoją obecność potwierdzili niemal wszyscy zaproszeni goście, w tym Ci najważniejsi – uczestnicy Powstania Warszawskiego.

Janina Kin ps. Janeczka – uczestniczka powstania,  gość na sesji Rady Powiatu 28 kwietnia 2016 r., podczas której podjęta została
uchwała o nadaniu imienia Powstańców Warszawskich szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 2 w Gryfinie.

 
Edward Zamiara ps. Hrabia – uczestniczka powstania,  gość na sesji Rady Powiatu 28 kwietnia 2016 r., podczas której podjęta została
uchwała o nadaniu imienia Powstańców Warszawskich szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 2 w Gryfinie. 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony