10 września 2016 r., w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, odbyła się konferencja pod tytułem: „Warsztat Terapii Zajęciowej jako tandem Spółdzielni Socjalnej i Zakładów Aktywności Zawodowej - zasady funkcjonowania i finansowania”, której organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.

Konferencję poprowadzili:  p. Zbigniew Wasiak – ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, autor licznych publikacji, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz p.  Izabela Kaczyńska-Wasiak – pracownik  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w dziedzinie tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk".

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony