23 lutego 2017 r. podczas XXVI sesji Rady Powiatu, zatwierdzona została lista podmiotów i wysokość dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego. Radni głosowali także w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu.

Wsparcie dla zabytków

Łącznie na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach w 2017 r. Powiat Gryfiński przeznaczył 150 tys. zł

W tym roku na renowację zabytkowych obiektów dotacje przyznano:

  • Parafii pw. Św. Trójcy w Chwarstnicy na zadanie: Wymiana drzwi wejściowych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie – w wysokości 17 000,00 zł,
  • Parafii pw. Narodzenia NMP w Cedyni na zadanie: Remont wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Cedyni – w wysokości 35 000,00 zł,
  • Gminie Widuchowa na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania pn. Remont trzech zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej – w wysokości 19 900,00 zł,
  • Parafii pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach na zadanie: Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz wymiana drzwi w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy – w wysokości 16 000,00 zł,
  • Parafii pw. Wspomożenia Wiernych w Baniach na zadanie: Remont konserwatorski poddasza kościoła pw. Św. Wojciecha w Kunowie – w wysokości 11 100,00 zł,
  • Mieczysławowi Lisikowi na zadanie: Renowacja drzwi i okien w XVIII-wiecznym pałacu w Krzymowie – w wysokości 26 000,00 zł,
  • Parafii pw. Świętego Ducha w Moryniu na zadanie: Renowacja epitafium „Hans von Scheonbeck” w kościele pw. Świętego Ducha w Moryniu – w wysokości 25 000,00 zł

Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego na wniosek zainteresowanych, po spełnieniu kryteriów określonych w tej uchwale.

Zmiany w oświacie od 1 września 2017 r.

Rada powiatu większością głosów (przy jednym głosie wstrzymującym) przyjęła uchwałę dotyczącą projektu dostosowania sieci szkółponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego.

Obowiązek wprowadzenia zmian w sieci szkolnej wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. Po analizie aktualnie obowiązującej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim oraz konsultacjach z dyrektorami zespołów szkół, w uchwale przedstawione zostały działania dostosowujące sieć szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński do nowego ustroju szkolnego z uwzględnieniem potrzeb uczniów i zabezpieczające wysoki poziom realizacji zadań oświatowych.

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych po reformie oświaty – [zobacz]

Bezpieczeństwo w powiecie

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie gryfińskim, sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2016 r. oraz kierunki działań na 2017 r. przedstawił p.o. Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Kazimierz Piotrowski.

Z powyższymi informacjami wraz ze statystykami można zapoznać się [tutaj]

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony