W związku ze zbliżającym się terminem odnowienia z kołami łowieckimi umów dzierżawnych na polne obwody łowieckie, 24 lutego br. Starosta Gryfiński zorganizował spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich z terenu powiatu gryfińskiego oraz z Zarządem Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie i przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolników w Szczecinie.

Celem spotkania było wypracowanie stanowiska przez wszystkie strony, jak zapobiegać powstawaniu szkód łowieckich. Temat wyjątkowo trudny, gdyż z jednej strony rolnicy ponoszą duże straty w swoich gospodarstwach rolnych spowodowane przez dziką zwierzynę, z drugiej strony koła łowieckie ponoszą koszty związane z powstawaniem szkód łowieckich.


Przedstawiciele rolników wnioskowali o zwiększenie planów łowieckich poprzez redukcję pogłowia, szczególnie jeleni i dzików, ponieważ to one powodują powstawanie największych szkód w uprawach rolnych. Koła łowieckie wnioskowały o współpracę w zapobieganiu powstawania szkód, gdyż obowiązek ten ciąży nie tylko na myśliwych. 
 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony