23 marca 2017 r. w Zespole Szkół przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

W skali kraju była to już 40. edycja turnieju, w której udział wzięło 63 uczestników, w tym ze szkół podstawowych 26 uczniów, z gimnazjum 26 uczniów, a ze szkół ponadgimnazjalnych 11 uczniów.

Uczestnicy konkursu w pierwszej kolejności rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, historii pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Osoby z najlepszymi wynikami zakwalifikowały się do etapu ustnego, podczas którego musiały zmierzyć się z pięcioma pytaniami.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury w składzie: przewodniczący – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski, sekretarz – Karina Tyła oraz członkowie – st. kpt. Krzysztof Bluj, asp. Adam Tomczyk z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz dh Andrzej Szczepaniak z Oddziału Powiatowego Związku OSP w Gryfinie.

Laureatom konkursu nagrody wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie, mł bryg. Andrzej Prokopski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP dh Paweł Trzaskoś oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie Monika Baczyńska-Padjasek.

Wsparcia finansowego przy organizacji turnieju udzielił Powiat Gryfiński, gminy z terenu powiatu oraz firma Parker.

Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 23 kwietnia w Połczynie-Zdroju.

Laureaci eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:
1. Martyna Żylewicz – SP w Trzcińsku-Zdroju
2. Bartosz Karbowski – SP w Lubanowie
3. Wojciech Jakubowicz – SP nr 2 w Gryfinie
4. Anna Białko – SP w Trzcińsku-Zdroju
5. Nel Brzeskot – SP nr 2 w Gryfinie

II grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Dominika Zwierzchowska – Gimnazjum w Widuchowej
2. Radosław Pietrzak – Gimnazjum w Góralicach
3. Ewa Jabłońska – Gimnazjum w Chojnie
4. Sandra Czerniukiewicz – Gimnazjum w Baniach
5. Oliwia Kurnik – Gimnazjum w Cedyni

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Barbara Lachowska – ZSP nr 2 w Gryfinie
2. Paulina Kwok – ZSO w Gryfinie
3. Jan Krech – ZSO w Gryfinie
4. Ewelina Strychacz – ZSP nr 2 w Gryfinie
5. Katarzyna Kowalczyk – ZSP nr 2 w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony