Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 28 kwietnia br. uczestniczyła ostatni raz w posiedzeniu Zarządu Powiatu, jako dyrektor PCPR. 

 

Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka przedstawiła Zarządowi do zatwierdzenia projekt „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” o wartości ponad 1 mln zł, z dofinansowaniem zewnętrznym ponad 800 tysięcy zł. Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową. Umożliwi on zdobywanie kwalifikacji m.in. do pracy Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do programu „Aktywny samorząd” na kwotę 169 tysięcy zł.

W związku z przejściem z końcem kwietnia na emeryturę, Zarząd Powiatu podziękował pani Mariannie za 10 lat pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, dzieci z Domów Dziecka oraz wszystkich potrzebujących pomocy.

Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę pragniemy wyrazić słowa uznania i szacunku za profesjonalizm, rzetelność i pracowitość. Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w powierzone zadania i gratulujemy wszystkich sukcesów i osiągniętych rezultatów.

Na progu nowego etapu życia życzymy Pani, aby był to czas wypełniony wewnętrznym spokojem i realizacją wszystkich dotąd odkładanych marzeń i planów. Niech towarzyszy temu niezawodne zdrowie i energia.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony