Na sesji w dniu 22 czerwca br. radni powiatowi uchwalili dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gryfińskiego w wysokości 62 500 zł. Po raz pierwszy potrzebę takiej pomocy wydyskutowano wspólnie z prezydium Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu, środków materiałowych, wyposażenia, a także działań profilaktycznych.

W sesji uczestniczyli prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych dh Paweł Trzaskoś oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski. 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony