Uroczysta gala z okazji Święta Policji odbyła się we wtorek 7 lipca br. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Święto, zgodnie z tradycją, było okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się w służbie funkcjonariuszom i pracownikom policji oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski składając życzenia powiedział m.in.  Każda praca, która przynosi wartość dodatnią, która służy mieszkańcom, jest ważna i zasługuje na uznanie i szacunek. W dniu dzisiejszych obchodów Święta Policji można śmiało rzec, że Wasza praca, drogie Policjantki i Policjanci, należy do tych szczególnych zawodów, których wyjątkowość zamyka się w słowach roty ślubowania, którą składacie wstępując w szeregi policji - Służyć wiernie narodowi, chronić ustanowione Konstytucją Rzeczypospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli [...] Dźwigacie więc wielką odpowiedzialność służąc z jednej strony pomocą obywatelom, a z drugiej stosując środki przymusu, dbając o bezpieczeństwo. Dźwigacie odpowiedzialność wobec munduru i bycia przedstawicielami Państwa Polskiego 24 godziny na dobę. Życzę, abyście każdego dnia podołali wyzwaniom Waszej służby i etosowi zawodu policjanta [...] Życzę satysfakcji w każdym wymiarze ze służby. Życzę Wam, aby na co dzień mówiono do Was i o Was NASZ POLICJANT.

Awanse i nagrody wręczyli: Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Jacek Cegieła oraz Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Kazimierz Piotrowski.

Na wyższy stopień służbowy mianowani zostali::

NA STOPIEŃ NADKOMISARZA POLICJI: 

 • kom. Krzysztof Siudek

 NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI: 

 • asp. Katarzyna Adamczyk – Syniak,
 • asp. Arkadiusz Brzozowski,
 • asp. Konrad Chaciński,
 • asp. Monika Dworakowska,
 • asp. Ariel Lipiński,
 • asp. Jarosław Przybylski,
 • asp. Małgorzata Skowrońska.

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI: 

 • asp. Przemysław Beta,
 • asp. Andrzej Bielak,
 • asp. Julita Buraczyńska – Bazydło,
 • asp. Tomasz Gibowski,
 • asp. Krzysztof Jacykowski.

NA STOPIEŃ ASPIRANTA POLICJI:

 • mł. asp. Marek Bodys,
 • mł. asp. Wiesław Dudek,
 • mł. asp. Bogusław Iwko,
 • mł. asp. Roman Krysiak,
 • mł. asp. Marek Medyński,
 • mł. asp. Sławomir Patejuk,
 • mł. asp. Zbigniew Wilgocki,
 • mł. asp. Krzysztof Woźniak.

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI: 

 • sierż. szt. Łukasz Chojniak,
 • sierż. szt. Sebastian Gręda,
 • sierż. szt. Inga Stawczyk.

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI: 

 • sierż. Artur Bułgajewski,
 • sierż. Paweł Gałka,
 • sierż. Joanna Jabłońska,
 • sierż. Daniel Słupski,
 • sierż. Michał Zaniewski.

NA STOPIEŃ STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI: 

 • sierż. Adam Bujak,
 • sierż. Maciej Dzierzba,
 • sierż. Marek Gęslowski,
 • sierż. Łukasz Jasiak,
 • sierż. Aleksandra Judzińska,
 • sierż. Marek Konieczny,
 • sierż. Artur Szachniewicz,
 • sierż. Dominika Wiatrak.

NA STOPIEŃ SIERŻANTA POLICJI: 

 • post. Artur Celebudzki,
 • post. Mateusz Ignaczak,
 • post. Tomasz Kloczkowski,
 • post. Paulina Wiewióra.

NA STOPIEŃ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI:  

 • post. Oskar Dąbrowski,
 • post. Renata Kowalska,
 • post. Hubert Lewandowski.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wysoką efektywność i zaangażowanie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie wyróżnili nagrodami motywacyjnymi w formie pieniężnej 12  funkcjonariuszy. Nagrody otrzymali:

 • asp. Narcyz Wąsik,
 • asp. szt. Bogusław Pociej,
 • asp. Krzysztof Woźniak,
 • mł. asp. Anna Zielińska – Tyrpa,
 • asp. szt. Dominik Mojasak,
 • mł. asp. Adam Andrzejewski,
 • asp. Wojciech Sobolewski,
 • asp. Jarosław Łysik,
 • sierż. Jakub Kuźmowicz,
 • mł. asp. Roman Krysiak,
 • sierż. Tomasz Wiczewski,
 • mł. asp. Karol Lisowski.

Za długoletnią pracę i zaangażowanie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyróżnił okolicznościowym, imiennym ryngrafem Danutę Mukaj – st. technika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego KPP w Gryfinie.

Za zaangażowanie i bezpośredni wpływ na kształtowanie związków zawodowych przy Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło:

 • Jerzego Adamczewskiego – medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów,
 • Wojciecha Sobolewskiego – Brązową Odznaką Honorową.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie poinformował o zmianie na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie. Funkcja ta powierzona została kom.  Radosławowi Purtakowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KPP w Gryfinie.

Sprawującemu do tej pory funkcję pierwszego zastępcy komendanta KPP w Gryfinie nadkom. Mariuszowi Łętowskiemu, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, powierzył pełnienie obowiązków pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony