16 września 2017 r. w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbyły się targi ekonomi społecznej zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Targi były okazją do poznania organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych działających w regionie.

To były jednocześnie Targi produktów i usług wykonywanych z doświadczeniem i pasją, które to produkty można było zobaczyć i kupić. Podczas targów organizowane były gry, konkursy, występy, warsztaty oraz inne atrakcje dla całej rodziny. Na Targach obecni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Przedstawicielami z terenu powiatu gryfińskiego uczestniczącymi w targach były: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, których uczestnicy występowali na scenie, Spółdzielnia Socjalna „Promyk” oferowała swoje produkty kulinarne, oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lubiechowa Dolnego promujące m.in. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony