Największe bezrobocie w powiecie gryfińskim jest w gminie Cedynia, najmniejsze z kolei w Gryfinie i Starym Czarnowie - tak wynika z analiz za grudzień ubiegłego roku.

Liczba bezrobotnych wg gmin miejsko - wiejskich

 

Liczba
bezrobotnych

W tym z
prawem do zasiłku

W tym
zamieszkalina  wsi

W tym
do 25.
roku życia

Wskaźnik
bezrobocia*

Gmina

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

%

Chojna

1180

632

146

74

706

392

252

153

12,7

Cedynia

403

207

54

25

264

140

69

41

14,3

Mieszkowice

561

318

70

32

307

187

140

79

11,8

Moryń

354

175

44

24

250

131

71

36

12,1

Trzcińsko-Zdrój

441

230

44

25

262

147

93

49

12,6

Gryfino

1397

793

254

152

558

345

305

170

6,6

Banie

451

258

65

34

451

258

97

58

10,8

Widuchowa

419

250

73

38

419

250

94

59

11,6

St.Czarnowo

169

106

34

21

169

106

42

29

6,6

Razem

5375

2969

784

425

3386

1956

1163

674

9,8

  • Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Stopa bezrobocia w stosunku do liczby czynnych zawodowo – 21,8%

Wskaźnik bezrobocia w całym powiecie wynosi 9,8%. Natomiast w Cedyni wynosi on aż 14,3%. Najmniejsze bezrobocie jest w Gryfinie i Starym Czarnowie – po 6,6%. Dla porównania podajemy wskaźniki w innych gminach: Banie – 10,8%, Widuchowa – 11,6%, Mieszkowice – 11,8%, Moryń – 12,1%, Trzcińsko-Zdrój – 12,6%, Chojna – 12,7%.

W całym powiecie gryfińskim bez pracy pozostaje ponad 5,3 tys. mieszkańców.

Dane wg stanu na 30.12.2011 r.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony