Edukacja, zatrudnienie, uczestniczenie w życiu społecznym, to tylko niektóre z codziennych barier, na które natrafiają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnościami. Podczas wizyty na Pomorzu Zachodnim Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził również Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Dyskusję zdominowały rozmowy o rozwiązaniach systemowych, które mogły by ułatwić sytuację m.in. pensjonariuszy takich DPS-ów, którzy za śmiechem i zabawą ukryli potrzebę integracji, akceptacji i  problemów, które dotykają ich w życiu codziennym.

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Nowym Czarnowie rozpoczęła się od występu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Michała Dziewińskiego i Jurka Fiłka oraz prezentacji Teatru Bomba Bomba, którego aktorami są osoby niepełnosprawne.


fot. Monika Kuriata

Rzecznik praw obywatelskich zajmuje się prawami mieszkańców DPS. Sprawdzamy regularnie, czy te prawa są respektowane. Zbieramy też jeżdżąc po kraju informacje o dobrych pomysłach, by dzielić się nimi z innymi. Sprawdzamy też, jak w praktyce działają nowe przepisy i decyzje władz – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.  

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie była dla Adama Bodnara również okazją do zapoznania się z bieżącą działalnością ośrodka.

Na spotkaniu obecny był także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, dzięki któremu udało się sprawnie zorganizować i przeprowadzić spotkanie.


fot. Monika Kuriata

Kolejnym punktem wizyty była debata na temat tego, czy osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy obywatele.

Może nie tematem, ale mottem tego panelu były słowa z piosenki zespołu Na Górze: „Szkoda, że nieraz warto się skryć, ale tak łatwiej z ludźmi żyć". Do panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych - Barbara Imiołczyk, Agata Czajka-Stankiewicz - kierownik WTZ przy PSONI w Gryfinie, Marcin Kowalski - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ, Wojciech Retz z zespołu Na Górze, Magda Kumor - prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka, Julia Porwit - dyrektor DPS w Nowym Czarnowie, Anna Ciszkiewicz - mama Pawła i radna Rady Powiatu w Gryfinie oraz Grzegorz Bryn i Roman Słonina z Teatru Bomba Bomba. Mikrofon wędrował także wśród wszystkich obecnych na sali gości.


fot. Monika Kuriata

Wynikających z dyskusji wniosków i propozycji potrzebnych rozwiązań było bardzo wiele. Nie udało się oczywiście omówić wszystkich tematów, jednak na początku spotkania zebrani ustalili, że te kwestie, które nie zostaną poruszone, niech staną się pretekstem do kolejnych spotkań i dyskusji.

Tematy panelu:

  • Edukacja i dostępność. Edukacja artystyczna.
  • Samowystarczalność i samodzielność: ubezwłasnowolnianie, mieszkania treningowe, chronione. Możliwość podjęcia pracy.
  • Seksualność, związki. Czy to nadal temat tabu?
  • Prawo do swobody wypowiedzi i możliwość wyrażania swoich opinii.
  • Prawo do opieki zdrowotnej, rehabilitacji.

Takie spotkania są bazą, by działo się lepiej. Bezcennym było dla nas, że i osoby niepełnosprawne wyraziły swoje zdanie. To były szczere i prawdziwe słowa. Wiemy jak te osoby reagują na niektóre sytuacje, niektóre zagadnienia. Myślę, że wiele spostrzeżeń nas obudziło - powiedziała Radna Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Dudar.

To było niezwykłe spotkanie. Trudno nawet jednoznacznie odpowiedzieć, co wpłynęło na tak niesamowitą atmosferę. Najważniejsze jednak w tym wszystkim było poczucie wspólnoty i chęci zrobienia czegoś razem, wspierania się i wprowadzania zmian. Wiele osób mówi o wyjątkowości tego spotkania... Na wszystko mieli wpływ obecni ludzie, życzliwi, przyjaźnie nastawieni do innych, rzetelni, myślący konstruktywnie otwarci ponad podziałami.

Realizatorzy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat Gryfiński, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Teatr Bomba Bomba - Gryfiński Dom Kultury

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony