W czwartek, 16 lutego została wznowiona praca 3 polskich lodołamaczy na Odrze. Do akcji włączyły się też 2 niemieckie lodołamacze. Jednostki prowadzą akcję w okolicy Widuchowej. Wstępne lodołamanie ma na celu przygotować korytarz do spływu kry.

Rzeka nie jest skuta lodem na odcinku ok. 30 km od wideł rzeki w okolicy Widuchowej, dzielący ją na Odrę Wschodnią i Zachodnią, aż do Podjuch. Kruszenie lodu może zastopować wodę i podnieść jej stan, jeśli lód nie będzie miał odpływu. Stąd równoległe prace na j. Dąbie. Tam pracują kolejne 4 lodołamacze. Kruszenie lodu stało się możliwe dzięki wyższym temperaturom. Stan na Odrze lekko się podnosi ze względu na cofkę, ale wiatr północny powinien słabnąć.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony