Podczas XII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16 lutego, radni zaprotestowali przeciwko planom likwidacji elektrowni Dolna Odra. Przyczyną było ogłoszenie nowej strategii Grupy Kapitałowej PGE SA, która zakłada rezygnację z wcześniej planowany inwestycji w Nowym Czarnowie. Powolne wygaszanie produkcji energii miałoby nastąpić do 2030 r. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w której „Rada postuluje do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, parlamentarzystów, szczególnie z województwa zachodniopomorskiego i kierownictwa Grupy Kapitałowej PGE SA o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie decyzji w sprawie rezygnacji prowadzenia inwestycji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.”

Tego samego dnia swój protest przeciwko planowanej likwidacji elektrowni wyrazili też radni Rady Miejskiej W Gryfinie.
Oto uzasadnienie podjętej przez radnych powiatowych uchwały:

W trakcie wstąpienia ZEDO do Grupy Kapitałowej PGE pracownicy otrzymali zapewnienia o rozwoju zakładu poprzez planowane inwestycje związane m.in. z wymianą wysłużonych kotłów węglowych na gazowo-parowe. Daje to szansę na rozwój naszego regionu, który jest wyjątkowo ubogi w zakłady przemysłowe.

Zespół Elektrowni Dolna Odra jest, naszym zdaniem, jednym z ważnych elementów zabezpieczenia systemu energetycznego kraju. Poza tym ma niebagatelne znaczenie dla krajowego systemu przeciwpowodziowego. Tak zwany ciepły kanał przyspiesza topnienie kry na Odrze, co umożliwia efektywne prowadzenie kruszenia lodu przez lodołamacze. Funkcjonowanie ZEDO pomaga zatem zapobiegać w okresie zimowym wystąpieniu powodzi na znacznym obszarze.

Zespół Elektrowni Dolna Odra to największy na naszym terenie zakład pracy, dający zatrudnienie ponad 2100 osobom - mieszkańcom powiatu gryfińskiego i Szczecina.

ZEDO to nie tylko liczne miejsca pracy, ale także firma mająca wielki wpływ na istnienie i rozwój innych zakładów pracy. To także podatki, mające ogromny wpływ na rozwój gminy i powiatu, a tym samym dobrobyt mieszkańców. Jego rozwój zwiększa konkurencyjność obszarów przygranicznych.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony