Liczba bezrobotnych wg. gmin miejsko - wiejskich

Stan na dzień 31.01.2012r

 

Liczba bezrobotnych

W tym z prawem do zasiłku

W tym zamieszkali         na   wsi

W tym do 25 roku życia

Wskaźnik
Bezrobocia*

Gmina

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

%

Chojna

1237

649

159

83

735

404

263

148

13,4

Cedynia

421

213

58

27

272

143

71

42

15,0

Mieszkowice

577

316

73

31

317

185

153

80

12,2

Moryń

371

190

43

27

263

141

78

42

12,6

Trzcińsko - Zdrój

459

238

49

29

274

149

108

55

13,0

Gryfino

1454

811

255

157

572

341

318

183

6,8

 

Banie

478

261

68

33

478

261

107

62

11,5

Widuchowa

431

258

69

38

431

258

99

60

12,1

St.Czarnowo

187

116

35

21

187

116

44

 

29

 

7,3

Razem

5615

3052

809

446

3529

1998

1241

701

10,2

*Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Bezrobocie w całym powiecie wzrosło i wskaźnik w styczniu br. wyniósł 10,2%. Najmniejsze bezrobocie jest w Gryfinie - 6,8%, a największe zaś w gminie Cedynia, bo wynosi aż 15 %.  W całym powiecie gryfińskim bez pracy pozostaje ponad 5,6 tys. mieszkańców. Bezrobocie w powiecie gryfińskim charakteryzuje się wyższym bezrobociem wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Kobiety to 54,3 % bezrobotnych. Charakterystyczne jest również to, że jest wyższy poziom bezrobocia wśród mieszkańców wsi.

Aktualną sytuację na rynku pracy analizowała na swym ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na aktywizację przeznaczono w 2012 roku ponad 6,4 mln zł. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów kierowania osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne i szkolenia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Bogusława Florek złożyła sprawozdanie dotyczące wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w 2011 r. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony