Trzecią edycję gali wręczenia Wodników - statuetek dla osób i firm, które w sposób znaczący promują miasto i gminę Gryfino - dobrze zapamięta dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Statuetkę Wodnika 2012 w kategorii „ambasador dobrych idei” otrzymała bowiem Marianna Kołodziejska-Nowicka.

Oto co powiedziała o wyróżnieniu:

 

-Nagrodę „Wodnika” odczytuję jako uznanie dla mojej dotychczasowej pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Dla mnie najważniejszymi zadaniami  są działania na rzecz tworzenia i wspierania rodzicielstwa zastępczego, powrotu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych do rodziców biologicznych, udzielania specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego mieszkańcom Powiatu, udzielania dofinansowań  i pomocy osobom niepełnosprawnym i wiele innych. Cieszę się, że to wielkie wyróżnienie przyznano urzędnikowi samorządowemu, co nie jest częstą praktyką. Jest to dla mnie poza dumą  z otrzymania wyróżnienia, również  wielkie zobowiązanie do podejmowania ciągle nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny – powiedziała dyrektor PCPR w Gryfinie.

Wręczenia statuetek zwycięzcom lub ich przedstawicielom dokonali burmistrz Henryk Piłat i zeszłoroczny laureat danej kategorii. Gryfiński Wodnik to nagroda ustanowiona dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji pozarządowych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania Miasta i Gminy Gryfino w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządowej wspólnoty lokalnej. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęły liczne propozycje zgłaszane m.in. przez stowarzyszenia, instytucje i samych mieszkańców.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony