Polska Akcja Humanitarna, od dwóch dekad zaangażowana w projekty wodne i sanitarne, już po raz trzeci organizuje obchody Światowego Dnia Wody w Polsce. PAH przez 20 lat pracy zapewniła dostęp do wody dla ponad 500 tysięcy osób, a dla 1,5 miliona dostęp do należytych warunków sanitarnych. Tegoroczne hasło Dnia Wody to „Woda i bezpieczeństwo żywnościowe”, co doskonale oddaje sens aktualnych działań PAH w Sudanie Południowym, Autonomii Palestyńskiej i Somalii. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na najważniejsze problemy związane z dostępem do wody.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 884 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Polska Akcja Humanitarna chce przypominać ludziom, że woda jest życiem -  to dzięki niej możemy przetrwać i to właśnie ona jest niezbędnym warunkiem rozwoju. Ludność żyjąca na terenach ubogich w zasoby wodne często cierpi głód, gdyż ma ograniczone możliwości samodzielnej produkcji żywności. Według ekspertyz ONZ problem związany ze zmniejszającymi się zasobami wody na świecie będzie miał rosnący wpływ na redukcję zasobów żywności. PAH zapewniając dostęp do wody w Autonomii Palestyńskiej, Somalii i Sudanie Południowym, przeciwdziała głodowi i niedożywieniu zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Polska Akcja Humanitarna gromadzi fundusze na Kampanię Wodną, czyli na wspieranie społeczności, których prawo do wody i godnych warunków sanitarnych jest łamane. Ambasadorką Kampanii od 2008 roku jest znana Agata Buzek.

-Dla mnie Światowy Dzień Wody to radosne święto, podczas którego doceniamy wartość i rolę wody w naszym życiu. Tutaj w Polsce jesteśmy nią otoczeni, odkręcamy kurek i mamy jej pod dostatkiem. Jednak zdaję sobie sprawę, że dla milionów ludzi na świecie jest to wciąż nieosiągalny luksus. Każdy powinien mieć do niego dostęp, tym bardziej, że woda jest również niezbędna do samodzielnej produkcji żywności. Zapewniając do niej dostęp przeciwdziałamy także głodowi i niedożywieniu.

Z tego powodu wspieram Kampanię Wodną PAH, której celem jest zapewnienie jak największej liczbie osób dostępu do wody pitnej i godnych warunków sanitarnych - mówi Agata Buzek, aktorka i modelka.

 

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 28 lipca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której prawo do czystej wody oraz sanitariatów zostało uznane za jedno z podstawowych praw człowieka. Uznano, że dostęp do czystej wody i sanitariatów jest konieczny do pełnej realizacji innych praw. Polska nie podpisała tego dokumentu.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony