Sesję Rady Powiatu wyznaczono na 19 kwietnia 2012 r. Wcześniej spotykają się poszczególne komisje. Dziś (poniedziałek) obradowała Komisja Budżetu i Gospodarki. Spotkanie otworzył Rafał Mucha, przewodniczący komisji. Na posiedzeniu obecni byli radni Henryk Kaczmar, Jerzy Zgoda, Wojciech Fedorowicz oraz wicestarosta Jerzy Miler i sekretarz Barbara Rawecka.

Sprawozdanie z nadzoru w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła Teresa Zaręba z gryfińskiego sanepidu. O zmianach w organizacji i sytuacji finansowania, m.in. rodzin zastępczych oraz asystentów rodzinnych mówiła Marianna Kołodziejska–Nowicka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast o bezrobociu opowiadała Bogusława Florek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Bezrobocie wśród zarejestrowanych w powiecie gryfińskim spadło w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku o 450 osób. Przyjęcie sprawozdań będzie jeszcze głosowane przez wszystkich radnych podczas sesji.

Porządek obrad 17. posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów nr 15. i 16. posiedzenia Komisji.

4. Analiza i opiniowanie części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

5. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony