Powiatowa Rada Zatrudnienia spotkała się we wtorek 27 marca br., aby omówić problemy związane z rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. Spotkanie w Klubie Pracy przy ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadziła wiceprzewodnicząca PRZ Gabriela Kotowicz. Multimedialną prezentację przedstawiła Beata Frąckiewicz. Dyrektorzy i wicedyrektorzy wypowiadali się m.in. na tematy związane ze zmianą w klasyfikacji zawodów. 

Dyrektorzy szkól poinformowali o kształceniu w nowych – zreformowanych kierunkach. Teraz zamiast kilku specjalności, jak np. „kucharz małej gastronomii” i itp., będzie kierunek „kucharz”. Edward Piotrowski poinformował, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie stara się o utworzenie nowego kierunku – „ogrodnik”. 
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony