Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej obradowała we wtorek, 27 marca br. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji – Sławomir Terebecki, który przedstawił porządek obrad. Na posiedzeniu obecni byli radni Roman Rataj, Jan Gładkow, Ewa Dudar i Piotr Bugajski oraz wicestarosta Jerzy Miler i sekretarz Barbara Rawecka.

Radni zajęli się analizą i opiniowaniem części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się 19 kwietnia br. Sprawozdanie z nadzoru w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawiła dyrektor Wioletta Rożko z sanepidu w Gryfinie. Poinformowała ona, że po kontrolach na terenie powiatu nie było w zakładach użycia soli przemysłowej. Gryfiński sanepid zajmował się też sprawą tzw. suszu jajecznego. Swoje relacje przed komisją złożyły też dyrektorki Marianna Kołodziejska–Nowicka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Bogusława Florek z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony