Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w czwartek, 29 marca br. otworzył przewodniczący Robert Pankratow. W spotkaniu uczestniczyli radni Eugeniusz Stachera i Labib Zair oraz sekretarz Barbara Rawecka. Radni zajęli się analizą i opiniowaniem części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się 19 kwietnia br. Sprawozdania zreferowali Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko, dyrektor Marianna Kołodziejska–Nowicka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz dyrektor Bogusława Florek z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony