Trwają przygotowania do uroczystości związanych z rocznicą forsowania Odry, które odbędą się 21 kwietnia br. Starostwo jest w kontakcie z kancelarią prezydenta RP w sprawie uczestnictwa przedstawiciela głowy państwa. Na cmentarzu trwają przygotowania do uroczystości.

Uroczystości patriotyczno-religijne odbywają się na cmentarzu wojennym corocznie. Organizowane są one w pierwszą sobotę po 16 kwietnia jako obchody rocznicowe upamiętniające forsowanie Odry w 1945 r. Sam cmentarz polskich żołnierzy poległych w czasie walk nad Odrą powstał tuż po wojnie. Równe szeregi białych krzyży stoją pod lasem i znaczą groby ok. 2 tys. poległych polskich żołnierzy. Wiosną 1945 r. pomiędzy Siekierkami a Gozdowicami znajdował się pas natarcia I Armii Wojska Polskiego. Tu polscy saperzy budowali przeprawy, a w czasie forsowania Odry doszło do ciężkich walk. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony