Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 21  do 28 kwietnia 2012 r., będzie przeprowadzana na obszarze województwa zachodniopomorskiego wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające loty samolotów, akcja będzie prowadzona w kolejnych dniach kwietnia, czy maja. Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienie będzie wykonane za pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie, wyrzucanej z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie apeluje o współpracę, by wiosenna akcja szczepienia lisów, jak i wszystkie kolejne, zakończyła się sukcesem (tzn. by  jak największa liczba dawek szczepionki została podjęta przez zwierzynę).

Prosi o kierowanie się niżej wymienionymi zasadami:

1)         W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne 7 dni po jej wyrzuceniu, czyli w dniach od 21 kwietnia do  5 maja 2012 r., proszę:

            nie urządzać polowań,

            nie wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,

            nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,

            zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,

            nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo,

            pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze szczepionką.

2)         W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.

3)         W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i4 centymetry, a wysokości 1,5 do1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok.14 gram. Szczepionka przeznaczona jest do stosowania doustnego dla lisów wolno żyjących. Już  jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez  szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny. Nie uodparnia zwierząt domowych.

Ze względu na to, że zwierzęta te są konkurentami w spożywaniu przynęt, koty i psy należy trzymać przy domu lub wyprowadzać na spacery w kagańcu i na smyczy. Szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt, co zostało potwierdzone badaniami. Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Ze względu na konieczność zachowania swoistego zapachu przynęt, zaleca się nie podnoszenie „krążków” szczepionki. W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony