Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej obradowała w poniedziałek, 16 kwietnia br.  Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego Sławomira Terebeckiego i przedstawieniu przez niego porządku obrad przyjęto protokół nr 17 posiedzenia Komisji. Radni analizowali i opiniowali projekty uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

W posiedzeniu udział brali radni Sławomir Terebecki, Roman Rataj, Jan Gładkow, Piotr Bugajski i Ewa Dudar oraz starosta Wojciech Konarski. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony