Sesja Rady Powiatu już w czwartek, 19 kwietnia 2012 r. Radni pracują obecnie w poszczególnych komisjach. Jako pierwsze swe posiedzenia miała Komisja Budżetu i Gospodarki, której przewodniczy Rafał Mucha. Radni analizowali i opiniowali projekty uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. Dyskutowali także w sprawie porozumień dot. realizacji zadań własnych przez inne jednostki samorządu terytorialnego z zakresu utrzymania ulic powiatowych w miastach.

W obradach komisji wzięli udział radni Rafał Mucha, Henryk Kaczmar, Wojciech Fedorowicz, Jerzy Zgoda oraz wicestarosta Jerzy Miler i sekretarz Barbara Rawecka.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony