Najlepsi uczniowie, z najwyższą średnią ocen, otrzymali stypendia na ostatniej XIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 kwietnia 2012 r. Poprzez wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiat gryfiński wspiera proces rozwoju edukacyjnego. Z założenia ma to stanowić dodatkowy czynnik motywujący młodzież do dalszej nauki.

Stypendium przyznawane jest za wysoką średnią ocen i co najmniej dobre zachowanie.

Na początku sesji na scenę poproszeni zostali stypendyści. Po przedstawieniu ich uczniowskiej charakterystyki dyplomy wręczali starosta Wojciech Konarski, przewodnicząca Rady Powiatu Gryfińskiego Gabriela Kotowicz i dwoje wiceprzewodniczących Alicja Kordylasińska oraz Henryk Kaczmar. Stypendystami Rady Powiatu w Gryfinie zostało 5 uczniów ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie. Stypendia Rady Powiatu otrzymali: Katarzyna Zgoda, Klaudia Pełka, Anna Byszkiewicz, Paulina Poklepa oraz Marek Lis.
 Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych stypendystów.

Klaudia Pełka
uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy poprzez udział w konkursach szkolnych i pomoc w organizacji uroczystości szkolnych. Jest wolontariuszką w Szkolnym Klubie Wolontariusza, brała udział w szkolnych eliminacjach do VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS. Uczestniczyła również w Powiatowym Konkursie „Rzuć Palenie Razem z Nami”. Klaudię cechuje pracowitość i odpowiedzialność. Interesuje się psychologią rozwojową dzieci i w przyszłości chciałaby z nimi pracować.

Średnia ocen: 5,1.

Marek Lis uczeń Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Z zaangażowaniem przygotowuje uroczystości szkolne pod względem audiowizualnym oraz czynnie w nich uczestniczy. Reprezentuje szkołę i klasę w różnych konkursach, osiągając sukcesy (m.in. zajął III miejsce w drużynowym Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Chojnie). Sukces w projekcie "Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu" pozwolił mu na wyjazd do Odense w Danii. W życiu kieruje się przyjętymi przez siebie zasadami, lubi zdobywać postawione sobie cele. Ceni sobie szczerość, przyjaźń, często pomaga ludziom. Pasją Marka jest informatyka i właśnie z tą dziedziną wiąże swoje plany na przyszłość.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się również ekonomia, historia powszechna oraz fotografia.

Średnia ocen: 5,06.

 
 

Anna Byszkiewicz uczennica Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Chętnie udziela się publicznie, m.in. prowadziła apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez udział w licznych konkursach szkolnych. Od 12 lat startuje w konkursie matematycznym Kangur. Chętnie pomaga w nauce swoim kolegom i koleżankom. W wolnych chwilach działa na rzecz środowiska lokalnego, biorąc udział w akcjach charytatywnych.

Po maturze planuje podjąć studia na kierunku technika i organizacja reklamy lub fotografia reklamowa. Jej marzeniem na przyszłość jest otworzenie własnego studia reklamowego.

Średnia ocen: 5,0


Paulina Poklepa
uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna i pracowita, pełni rolę gospodarza klasy, chętnie pomaga innym. Paulina interesuje się matematyką, bierze udział w programie „Matematyka bez granic”. W wolnym czasie lubi czytać książki i rysować. Pasja rysowania pozwoliła jej zająć I miejsce w konkursie plastycznym „Wizja mojej przyszłej rodziny”. Po skończeniu szkoły średniej Paulina planuje studia na kierunku finanse i bankowość, gdyż myśli o zawodzie księgowej.

Średnia ocen: 5,00


Katarzyna Zgoda
uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, m.in. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w projektach realizowanych przez Klub m.in. w projekcie "Wave - Aqua - Viz - Everywhere" w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. W ramach programu „Młodzież w działaniu” zespołowo opracowała nowy projekt „Postaw na kobiety”, który będzie realizowany przez szkołę w bieżącym roku. Kasia interesuje się przedmiotami humanistycznymi, w szczególności historią.

W tym roku szkolnym uczestniczyła w 38. Olimpiadzie Historycznej na szczeblu okręgowym. Pasjonują ją także języki obce: angielski i niemiecki, których znajomość rozwija w wolnym czasie. Jest ambitna, odpowiedzialna, sumienna i kreatywna. W przyszłości chciałaby studiować prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Średnia ocen: 5,0.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony