Znamy laureatów III edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” wśród których znalazł się zrealizowany projekt Gai – reaktywacja Parku Doliny Miłości.
(Na zdjęciu w Dolinie Miłości baron Wolf Uslar-Gleichen, prawnuk założycieli parku)

Komisja konkursowa, pod kierunkiem wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża, ostatecznie przyznała Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego za przedsięwzięcie pn.: „Park Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, Gmina Chojna”.W ocenie Komisji projekt ten jest modelowym przykładem udostępnienia dla turystyki fragmentu obszaru chronionej przyrody o walorach zabytkowych, tworzy symbiozę elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Promuje zarówno społeczność lokalną jak i region w skali międzynarodowej, aktywizuje rozwój ekonomiczny i społeczny otaczających terenów w formie różnorodnych wydarzeń, przyczyniających się do integracji ludności po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego za przedsięwzięcie pn.: „Rekreacyjna ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu” przyznano za realizację systemu przestrzeni publicznych oferujących różnorodność form wypoczynku i doznań, eksponujących walory historyczne centrum Dąbia, podnoszących poziom jakości życia mieszkańców osiedla oraz - co należy szczególnie podkreślić - przywracających znaczenie rzeki Płoni jako istotnego elementu w strukturze zarówno przyrodniczej jak i urbanistycznej Szczecina. Konkursowi patronuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który także jest fundatorem nagrody głównej - tablicy pamiątkowej, oraz dla wyróżnionej przestrzeni – statuetki.

Do Konkursu zostało zgłoszonych 9 przedsięwzięć:

1. Zagospodarowanie terenu przy Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie wraz

z przebudową basenu przeciwpożarowego na fontannę multimedialną,

2. Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej w Szczecinie (na styku osiedli Pogodno, Świerczewo, Gumieńce, Krzekowo) na skrzyżowaniu tras komunikacyjnych biegnących wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Arkońskiej),

3. Budowa rekreacyjnej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu,

4. Transgraniczny ciąg pieszo - rowerowy pomiędzy Świnoujściem, a gminą Heringsdorf”,

5. Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego (etap 2) w Świnoujściu,

6. Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim,

7. Remont ulic w kwartale ulic: Długiej, Kasprowicza, Sarniej, Kilińskiego w Trzebiatowie,

8. Przebudowa ulic I-go pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska polskiego w Sławnie,

9. Park Dolina Miłości, gmina Chojna (wieś Zatoń Dolna).

Głównym celem Konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” jest promocja wysokiej wartości miejsc w przestrzeni publicznej, służących ogółowi mieszkańców lokalnej wspólnoty. Komisja konkursowa oceniała zaproponowane realizacje szczególnie pod kątem kształtowania nowych wartości i jakości przestrzeni publicznej. Zwracano również uwagę na zagospodarowanie terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, podnoszące atrakcyjność miejscowości. Konkurs ma budować wizerunek regionu jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspierać i promować dobre praktyki w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa. Ma też służyć podniesieniu świadomości samorządów terytorialnych i ich mieszkańców w zakresie wpływu stanu przestrzeni publicznej na jakość życia.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony