W Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach podpisano w czwartek umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zmienią się kamienice w obrębie murów. Jeden projekt zrobi Wspólnota Mieszkaniowa „Bakałarz”, a drugą gmina Mieszkowice.

 

Podpisano umowy o dofinansowanie następujących projektów:

„Renowacja budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. 1-go Maja 8-10” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 93 499,00 PLN, całkowita wartość projektu: 189 464,00 PLN. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 8 – 10 w Mieszkowicach. Zakresu prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego, drzwi wejściowych, okien piwnicznych remont balustrad, wyrównanie piwnicznych korytarzy, malowanie ścian i sufitów oraz ocieplenie budynku. Renowacja elewacji zabytkowego budynku oraz wymiana dachu, okien, drzwi i balustrad spowoduje poprawę walorów estetycznych budynku, izolacji termicznej oraz zwiększy oszczędność energetyczną co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców kamienicy jak i wszystkich mieszkańców Miasta.

Beneficjentem jest:  Wspólnota Mieszkaniowa „Bakałarz” w Mieszkowicach

 

„Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 542 376,43 PLN, całkowita wartość projektu: 1 114 316,55 PLN. Celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016. W ramach projektu zaplanowano remont ryglowych kamienic. Zaplanowane do realizacji roboty budowlane obejmować będą:

- wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont elewacji.

Beneficjentem jest: Gmina Mieszkowice
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony