W dniu 18.09.2012 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu średnich i dużych przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego  w ramach ogólnopolskiego projektu „Instrument Szybkiego Reagowania” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Gryfino oraz firmę MW Consulting  Szczecin, która zajmuje się procesem rekrutacyjnym do  w/w projektu na terenie  województwa zachodniopomorskiego.

 Celem zaprojektowanego przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedsięwzięcia jest wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku spowolnienia gospodarczego. Udział w projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania” pozwoli przedsiębiorcom wypracować i wdrożyć  nowe rozwiązania systemowe pozwalające na prowadzenie działań prewencyjnych wobec firm i pracowników. Dzięki wczesnej identyfikacji problemu umożliwi  podjęcie szybkiej interwencji i prowadzenie działań stabilizujących sytuację przedsiębiorcy i pracowników.

W spotkaniu wzięło udział 12 reprezentantów firm działających na terenie powiatu gryfińskiego. Kierownik zespołu doradczego w obrębie województwa zachodniopomorskiego omówił szczegóły projektu, możliwości wsparcia, warunki przystąpienia oraz odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez zgromadzonych. Przedsiębiorstwa, które zadeklarowałyby zainteresowanie omawianym projektem i  zostałyby  zakwalifikowane do udziału w nim,  otrzymałyby  zindywidualizowaną, kompleksową pomoc w postaci finansowania usług doradczych, szkoleniowych oraz działań z obszaru outplacementu. Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie planu rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, obejmującego działania o charakterze naprawczym, bądź rozwojowym.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji oraz aktualną listę firm objętych wsparciem można uzyskać pod adresem www.isr.parp.gov.pl   oraz pod numerem infolinii 801 700 052.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony