11 listopada br. w Gryfinie gościła delegacja z Kałusza na Ukrainie. Głównym celem pobytu w mieście była chęć zobaczenia przez młodzież obrazu Najświętszej Maryi Panny pt. „Hołd stanów polskich składany Matce Boskiej Królowej Polski”, który  znajduje się w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. Obraz został przywieziony  z Kałusza w 1945 r. przez ks. Jana Palicę, późniejszego proboszcza w powojennym Gryfinie. 

Z młodzieżą przyjechała również nauczycielka Oksana Bigun i ks. Krzysztof Panasowiec. Byli oni w Gryfinie na majowej konferencji pt. „Historia Polski hymnem pisana”, podczas której opowiedzieli o obrazie z gryfińskiego kościoła.  Kolejnym punktem spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i Bibliotekę Publiczną w Gryfinie była promocja wydawnictwa pokonferencyjnego o tym samym tytule, jak również projekcja filmu z IV Rajdu szlakiem hymnu zorganizowanego przez urodzonego w Gryfinie, a obecnie rezydującego w Danii ks. Jana Zalewskiego. Dziewczęta z Ukrainy uświetniły ten wieczór programem artystycznym o tematyce patriotycznej. Goście wyjechali z Gryfina wzruszeni i obdarzeni przez mieszkańców upominkami.


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony