W sali widowiskowej w Centrum Kultury w Chojnie 17 grudnia br. o godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie-dyskusja w sprawie niszczejących murów w Chojnie, które obecnie są w stanie ruiny. 
Dzień wcześniej, w niedzielę 16 grudnia planowany jest spacer wzdłuż murów. Przewodnikiem będzie Michał Gierke.
Zbiórka na parkingu przy kościele pw.Św.Trójcy o godzinie 12.15

Organizatorami spotkania są: Gmina Chojna, Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa, Stowarzyszenie Terra Incognita, Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy.

Na podium zasiądą: Adam Fedorowicz - przedstawiciel Gminy Chojna i Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa, Gerard Lemke - przedstawiciel Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Robert Ryss - główny moderator spotkania, przedstawiciel Stowarzyszenia Terra Incognita.

Program spotkania:

- Powitanie przez Burmistrza Gminy Chojna
- Przedstawienie programu spotkania i uczestników
- Tło historyczne - Michał Gierke
- Film promujący akcję ratowania murów (około 10 min.)
- Koncepcja rewitalizacji w kontekście Programu Ochrony Zabytków – Anna Witek, UM Chojna
- Przedstawienie zaleceń i wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Jan Berbeś, UM Chojna
- Gotyckie mury - czynniki niszczące i sposoby konserwacji - Przemysław Skarżyński (student archeologii)
- Możliwości finansowania i wymogi formalne prac na rok 2013 i lata następne - Jakub Sieradzki, UM Chojna
- DYSKUSJA
- Podsumowanie i wnioski
Przebieg spotkanie będzie protokołowany. 


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony