20 grudnia 2012 r., występem chóru z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie rozpoczęła XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie. Uczniowie pod batutą dyrygentki mgr Elżbiety Bogusz zaśpiewali dla radnych oraz gości kolędy, wprowadzając na sali świąteczny nastrój.  Po tym miłym akcencie Rada Powiatu przystąpiła do głosowania nad projektami uchwał, m.in. jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013.

Uchwała budżetowa przewiduje w przyszłym roku dochody budżetu w kwocie 71 168 544,59 zł i wydatki budżetu w wysokości 71 668 544,59 zł. Przychody zostały ustalone na kwotę 2 915 000,00 zł, a rozchody na sumę 2 415 000,00 zł, natomiast planowany deficyt budżetu wynosi 500 000,00 zł.

Ponadto radni podjęli uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012 r.;
  • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku-Zdroju;
  • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie;
  • w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039;
  • w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony