25 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej na kadencję w latach 2013 – 2017.

Rada Zatrudnienia, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach polityki rynku pracy, przez najbliższe 4 lata będzie działała w następującym, 12-osobowym składzie:

Przedstawiciele organizacji związkowych:

• Marian Sozański – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego,

• Andrzej Wronkowski – NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego,

Przedstawiciele organizacji pracodawców:

• Agnieszka Worbs – Północny Związek Pracodawców,

• Tadeusz Mockało – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie,

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

• Ryszarda Bekier – Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,

• Edward Szczepanik – Związek Przedsiębiorców Rolnych,

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

• Jerzy Zgoda – Gmina Banie,

• Beata Kryszkowska – Gmina Gryfino,

• Mirosława Jędrzejek – Gmina Cedynia,

• Andrzej Salwa – Gmina Mieszkowice,

• Marek Woś – Gmina Stare Czarnowo,

• Sylwia Tyrpa – Gmina Trzcińsko-Zdrój.


Podczas pierwszego spotkania Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wręczył wszystkim nominowanym akty powołania. Wybrano także przewodniczącego, którym został Marian Sozański. Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Ryszarda Bekier. 


                                                                                                                                                      Wręczenie aktów powołania

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony