Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie zwraca się z apelem o wsparcie działań poprzez przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku od osób fizycznych.

Aby tego dokonać w odpowiednich rubrykach formularza PIT należy wpisać nazwę i nr KRS Stowarzyszenia (nr KRS 0000128165) oraz kwotę stanowiącą 1% należnego podatku.

Przekazane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, w tym dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i realizację zadań rehabilitacji i integracji społecznej uczestników.

Stowarzyszenie jest jedyną organizacją pożytku publicznego na terenie Gminy Moryń i Mieszkowice 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREGO SERCA ZA OKAZANE WSPARCIE

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony