Sprawy oświaty w powiecie gryfińskim zdominowały XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 21 lutego 2013 r. 

Miłym akcentem rozpoczynającym  sesję było wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych  Powiatu Gryfińskiego. Pamiątkowe dyplomy wraz z życzeniami, z rąk przewodniczącej rady, Gabrieli Kotowicz oraz wiceprzewodniczących: Alicji Kordylasińskiej i Henryka Kaczmara odebrało czworo uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 uzyskali średnią ocen minimum 5,0.

 

Katarzyna Zgoda, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Interesuje się przedmiotami humanistycznymi, w szczególności historią. Pasjonują ją także języki obce przede wszystkim angielski i niemiecki. Reprezentowała szkołę w wojewódzkim etapie olimpiady historycznej i została rekomendowana  do etapu centralnego. Kasia jest członkiem szkolnego klubu europejskiego „Douzelage”. Uczestniczy w naukowym projekcie „Newton też był uczniem”. Współtworzyła także  polsko-czeski projekt „Postaw na kobiety”. Jej marzeniem są studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Średnia ocen: 5,06

Marek Lis, uczeń III klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystą III edycji regionalnego systemu stypendialnego „Zachodniopomorskie talenty” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Uczestniczy w organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL”. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach przedmiotowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych zaangażował się w projekt „Nasze Kompetencje – Nasza Przyszłość”. Marek interesuje się informatyką i właśnie z nią wiąże swoje plany na przyszłość. W kręgu jego zainteresowań leży również ekonomia, historia powszechna oraz fotografia. Średnia ocen: 5,0

Kamila Leśniak, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Interesuje się sportem i historią. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach m.in. ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg” oraz historyczno-polonistycznym „Pamięć Nieustająca”organizowanym przez Fundację Ostoja przy Wiśle. Konkurs ten dotyczył ostatnich stu lat na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Kamila w przyszłości planuje studia na kierunku psychologia rozwoju człowieka lub psychologia biznesu. Średnia ocen 5,0Patryk Kiedrzyń,
uczeń IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Niezwykle ambitny, pracowity i aktywny społecznie. Swoje umiejętności informatyczne wykorzystuje przygotowując uroczystości szkolne pod względem audiowizualnym. Patryk interesuje się filmem, muzyką, architekturą, matematyką i sportem. Swoją przyszłość wiąże z pracą w zawodzie architekta. Średnia ocen: 5,0

W dalszej części posiedzenia radni podjęli pięć uchwał dotyczących funkcjonowania oświaty w powiecie:

  • w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w jego skład oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 i zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
  • w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
  • w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
  • w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

Swoje opinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie wyrazili radni: Ewa Dudar oraz Jerzy Zgoda (oboje na zdjęciu).info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony