XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, która odbyła się 25 kwietnia zdominowały sprawozdania i informacje powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Miłym akcentem było wręczenie przez przewodniczącą Rady Powiatu Gabrielę Kotowicz i starostę gryfińskiego Wojciecha Konarskiego Certyfikatów Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym oraz wyróżnień za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu rozdysponowała także środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2013 przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego.

Decyzją Kapituły działającej przy Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Certyfikaty Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym przyznano: 

 • Państwu Andżelice i Pawłowi Kotlińskim – właścicielom Bricomarche w Gryfinie,
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

Wyróżnienia za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymali:

 • Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju kierowany przez Bartłomieja Wróbla,
 • Wiesława Miler,
 • Józef Błaż,
 • Sklep spożywczy Kiwi S.C. (właściciel Anna  Adamczyk),
 • Grupa teatralna „Gliptykos” działająca przy Gryfińskim Domu Kultury.

Grupa teatralna Gliptykos


Dotacje na remonty obiektów zabytkowych w tym roku przyznano trzem parafiom:

 • Parafii pw. Ducha Świętego w Moryniu – 35 000 zł na renowację elewacji moryńskiego kościoła. Tegoroczna inwestycja jest  kontynuacją zrealizowanych w 2011 i 2012 r. prac dofinansowanych z budżetu powiatu, podczas których wymieniono dach i wyremontowano kościelną wieżę.
 • Parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach – 29 000 zł na prace budowlano-konserwatorskie osuszające fundamenty i ściany kościoła filialnego w Starej Rudnicy oraz ich zabezpieczenie przed wilgocią (w ubiegłym roku w kościele tym ze środków powiatu dofinansowano renowację podwieża)
oraz
 • Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu - 15 000 zł na konserwację zegara z wieży kościoła.

 Podczas sesji radni zapoznali się z:

 • informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu gryfińskiego oraz obraz działań Prokuratury Rejonowej w Gryfinie,
 • oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.,
 • informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2012 r.,
 • informacją o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze powiatu gryfińskiego
oraz
 • sprawozdaniami z działalności za 2012 r.:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony